Bảng Giá

DỊCH VỤ Phí Duy Trì Đặt mua
LiveChat - Cơ Bản
99.000đ /Tháng    79.200đ /Tháng
Đặt mua
LiveChat - Chuyên Nghiệp
199.000đ /Tháng 159.200đ /Tháng
Đặt mua
LiveChat - Doanh Nghiệp
299.000đ /Tháng 239.200đ /Tháng
Đặt mua
LiveChat - TMDT
999.000đ /Tháng 799.200đ /Tháng
Đặt mua

Dịch vụ bổ sung

+
Chat30s-Add-on 1 Domain
50,000đ / Tháng

Bảng so sánh dịch vụ

DỊCH VỤ LiveChat - Cơ Bản LiveChat - Chuyên Nghiệp LiveChat - Doanh Nghiệp LiveChat - TMDT
Số Lượng Nhân Viên 1 3 10 100
Số phòng ban 1 3 5 20
Số cuộc chat cùng lúc 10 100 200 500
Cài đặt trên mọi website
Lựa chọn nhóm chat cho từng website
Thư viện trả lời mẫu 3 10 100 300
Nhận tin nhắn offline
Gửi email thông báo sau khi kết thúc chat
Chỉnh sửa CSS cửa sổ chat
Chuyển cuộc chat
Thiết lập thời gian cuộc chat
Tương thích trên website và điện thoại
Bảo mật SSL
Theo dõi và quản lý khách truy cập
Chặn khách truy cập
Ghi chú khách truy cập
Xem lịch sử chat 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng
Thống kê 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng
Thay đổi tên và hình ảnh đại diện
Phân quyền Nhân viên
Hiển thị thông báo khi truy cập - -
Robot chat - -
Setup nhóm hỗ trợ theo liên kết - -
Chỉnh sửa kích thước khung chat
Hỗ trợ App (Android)
Chat đa kênh (Web, Facebook, Zalo, Telagram, Viber)
Tùy chỉnh ngôn ngữ chat
TOP