Bảng Giá

 • LiveChat - Cơ Bản

  79.200đ/Tháng 99.000đ/Tháng
  Nhân viên 1
  Phòng ban 1
  Cuộc chat cùng lúc 10
  Thư viện mẫu 3
  Robot Chat -
  Hỗ trợ Online 24/7
  Hỗ trợ trực tiếp tại văn phòng 1
 • LiveChat - Chuyên Nghiệp

  159.200đ/Tháng 199.000đ/Tháng
  Nhân viên 3
  Phòng ban 3
  Cuộc chat cùng lúc 100
  Thư viện mẫu 10
  Robot Chat -
  Hỗ trợ Online 24/7
  Hỗ trợ trực tiếp tại văn phòng 2
 • LiveChat - Doanh Nghiệp

  239.200đ/Tháng 299.000đ/Tháng
  Nhân viên 10
  Phòng ban 5
  Cuộc chat cùng lúc 200
  Thư viện mẫu 100
  Robot Chat
  Hỗ trợ Online 24/7
  Hỗ trợ trực tiếp tại văn phòng 3
 • LiveChat - TMDT

  799.200đ/Tháng 999.000đ/Tháng
  Nhân viên 100
  Phòng ban 20
  Cuộc chat cùng lúc 500
  Thư viện mẫu 300
  Robot Chat
  Hỗ trợ Online 24/7
  Hỗ trợ trực tiếp tại văn phòng 5

Dịch vụ bổ sung

+
Chat30s-Add-on 1 Domain
50,000đ / Tháng
+
Chat30s-Add-on 1 User
50,000đ / Tháng

Bảng so sánh dịch vụ

DỊCH VỤ LiveChat - Cơ Bản LiveChat - Chuyên Nghiệp LiveChat - Doanh Nghiệp LiveChat - TMDT
Số Lượng Nhân Viên 1 3 10 100
Số phòng ban 1 3 5 20
Số cuộc chat cùng lúc 10 100 200 500
Cài đặt trên mọi website
Lựa chọn nhóm chat cho từng website
Thư viện trả lời mẫu 3 10 100 300
Nhận tin nhắn offline
Gửi email thông báo sau khi kết thúc chat
Chỉnh sửa CSS cửa sổ chat
Chuyển cuộc chat
Thiết lập thời gian cuộc chat
Tương thích trên website và điện thoại
Bảo mật SSL
Theo dõi và quản lý khách truy cập
Chặn khách truy cập
Ghi chú khách truy cập
Xem lịch sử chat 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng
Thống kê 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng
Thay đổi tên và hình ảnh đại diện
Phân quyền Nhân viên
Hiển thị thông báo khi truy cập - -
Robot chat - -
Setup nhóm hỗ trợ theo liên kết - -
Chỉnh sửa kích thước khung chat
Hỗ trợ App (Android/IOS)
Chat đa kênh (Web, Facebook, Zalo, Telagram, Viber)
Tùy chỉnh ngôn ngữ chat
Hỗ trợ trực tiếp tại văn phòng P.A Việt Nam 1 lần 2 lần 3 lần 5 lần
TOP